Korporativne komunikacije
za primer

u toku su prijave projekata/kampanja za NOVO IZDANJE knjige

O knjizi

Korporativne komunikacije za primerU cilju unapređenja saradnje i sistemske razmene znanja i veština između profesionalaca iz prakse, predstavnika akademske zajednice i studenata, Fakultet organizacionih nauka iz Beograda i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, nastavljaju sa izdavanjem knjige sa najboljim primerima dobre komunikacione prakse, ove godine pod nazivom „Korporativne komunikacije za primer“.

Knjiga se objavljuje od 2011. godine, jednom u dve godine, i sadrži prikaze uspešnih komunikacionih projekata i kampanja iz Srbije i regiona. “Korporativne komunikacije za primer" su idealna prilika da profesionalci upoznaju studente visokoobrazovnih institucija, ali i sve pojedince zainteresovane za profesionalni razvoj, istraživanje i usavršavanje u ovoj oblasti, sa izuzetnim komunikacionim strategijama i taktikama, kao i najaktuelnijim izazovima, mogućnostima i trendovima u praksi strateških komunikacija.

Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2011
Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2013
Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2015

NOVO IZDANJE

Vaša komunikaciona kampanja/projekat je za primer?knjiga korporativne komunikacije za primer

U toku su prijave za novo izdanje knjige "Korporativne komunikacije za primer"

Za prijavu i proces selekcije primera dobre prakse u ovoj knjizi se ne plaća kotizacija. Organizacija koja je prijavila projekat/kampanju, a koji bude odabran za objavljivanje, učestvuje u troškovima realizacije projekta i štampanju knjige sa iznosom od 39.000 dinara + PDV.
U celosti popunjen obrazac potrebno je dostaviti do 02. septembra 2018. Proces selekcije trajaće najduže 15 dana, nakon čega će urednice tražiti dopune i izmene u skladu sa prijavljenim projektom/kampanjom. Za sve dodatne informacije o knjizi i prijavi pišite na info@korporativnekomunikacije.rs

Rok: 15/Septembar/2018

Vaš doprinos

Objavljivanjem projekta/kampanje iz oblasti interne komunikacije, digitalne komunikacije, korporativne društvene odgovornosti, krizne komunikacije ili integrisanih komunikacionih kampanja vaše organizacije u knjizi “Korporativne komunikacije za primer” doprinosite:Obrazovanju

unapređenju procesa obrazovanja i usavršavanju studenata - budućih stručnjaka za korporativne komunikacije, odnose s javnošću i marketing

Afirmisanju struke

razmeni znanja i iskustva između različitih sektora koji se bave komunikacijama u/između organizacija u zemlji i regionu

Vašoj promociji

promociji uspeha vaše organizacije u odgovoru na komunikacijske izazove savremenog poslovanja

Objavljeni primeri

Odabrani projekti i kampanje (prethodna tri izdanja)Urednice

Profesionalci u oblasti korporativnih komunikacijaDanijela Lalić

Prof. dr Danijela Lalić

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Danijela Lalić je profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo. Predavač je na osnovnim, master, specijalističkim, MBA i doktorskim kursevima. Dugi niz godina bavi se istraživanjima, ali i praktičnim radom iz oblasti korporativnih komunikacija, digitalnih tehnologija i internet komunikacija u poslovanju. Angažovana je na predmetima Poslovno komuniciranje, Menadžment korporativnih komunikacija, Komuniciranje na internetu i društvenim medijima. Aktivno je uključena u nekoliko međunarodnih projekata, kao i angažovana na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Objavila je preko 70 naučnih i stručnih publikacija. Koautorka je knjige Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2011, 2013. i 2015. Uredila je i prevela na srpski jezik knjigu Business Communication Today (Till&Bovie, Pearson Education).
Partner je u konsultantskoj kući ProMethod Network Solution System. Takođe je angažovana i kao savetnik za korporativne komunikacije u kompaniji Schneider Electric DMS. Dugogodišnji je član Društva Srbije za odnose s javnošću, u jednom periodu je bila i član upravnog odbora i predsednica žirija za dodelu godišnjih PRiznanja komunikacionim profesionalcima. Član je radne grupe za edukaciju i razvoj društveno odgovornog poslovanja Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji. Član je u međunarodnoj organizaciji EUPRERA i saradnik istraživač u najvećem evropskom komunikacionom istraživanju European Communication Monitor.

Tamara Vlastelica

Prof. dr Tamara Vlastelica

Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Tamara Vlastelica je profesor na Univerzitetu u Beogradu na Fakultetu organizacionih nauka - Katedra za marketing i odnose s javnošću. Preko 15 godina radi kao konsultant iz oblasti korporativnih i marketinških komunikacija, za brojne multinacionalne kompanije, međunarodne organizacije i institucije javne uprave. Od 2015. godine je međunarodni ekspert za komunikacije Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija sa sedištem u Rimu, angažovana kao konsultant na projektima koje realizuju UN FAO i EBRD. Radila je kao Savetnik za korporativne komunikacije kompanije Victoria Group, bila je Menadžer za korporativne poslove u kompaniji Coca-Cola Hellenic i Rukovodilac marketinga i komunikacija u kompaniji Deloitte. Bila je predsedavajuća Radne grupe za izradu Nacionalne CSR strategije Globalnog Dogovora Ujedinjenih Nacija i član Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću. Autor je knjiga “Medijska kampanja – publicitet i oglašavanje” i “Korporativna reputacija i društvena odgovornost” i koautorka knjige “Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2011, 2013. i 2015”, kao i 90 naučnih i stručnih radova. Doktorirala je na Univerzitetu u Beogradu, a stručno se usavršavala i na London Business School. Karijeru je započela radom za inostrane medijske kuće WDR/ARD, Spiegel, Deutche Welle, The Guardian i dr. U 2014. godini Srpska asocijacija menadžera je proglasila za Najboljeg mladog menadžera u Srbiji, a 2017. godine je dobila PRO PR međunarodnu nagradu za doprinos struci odnosa s javnošću.